You Are Here: Home » Giới thiệu » Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

quality_policy

Chính sách chất lượng

Chúng tôi nhận thức rằng:

1. Chất lượng sản phẩm là Uy tín, Danh dự, Trách nhiệm của công ty đối với khách hàng và cộng đồng.
2. Chất lượng là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của công ty, là điều kiện để cải thiện và nâng cao đời sống nhân viên.

DO ĐÓ
1.  Bảo đảm chất lượng, thoả mãn yêu cầu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu, là mục đích hoạt động và phát triển của chúng tôi.
2.  Hải Đăng không chỉ cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đạt chất lượng theo thỏa thuận, mà còn đáp ứng cả những kỳ vọng và nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng bằng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, bằng sự liên tục cải tiến và không ngừng phát triển sản phẩm mới.