You Are Here: Home » Hồ nước hình chữ nhật » Hệ thống đài phun nước hồ nước hình chữ nhật (phần 1)

Hệ thống đài phun nước hồ nước hình chữ nhật (phần 1)

Hệ thống đài phun nước hồ nước hình chữ nhật (phần 1)

Đài phun nước hồ hình chữ nhật với 2 dãy đầu phun tia phun chụm ngoài vào và dãy đầu phun tạo hình cây thông HDC ở trung tâm

Đài phun nước hồ hình chữ nhật với 2 dãy đầu phun tia phun chụm ngoài vào và dãy đầu phun tạo hình cây thông HDC ở trung tâm

Các đầu phun quạt nước và đầu phun xoay.

Các đầu phun quạt nước và đầu phun xoay.

 

Các đầu phun taoh hình cây thông HDC

Các đầu phun taoh hình cây thông HDC

Các đầu phun tia nước kết hợp với đầu phun HDC và đầu phun xoay

Các đầu phun tia nước kết hợp với đầu phun HDC và đầu phun xoay