Video Clip Đài phun nước nghệ thuật, nhạc nước bắn đuổi sinh động

Video Clip Đài phun nước nghệ thuật, nhạc nước bắn đuổi sinh động, các vòi phun bắn đuổi,

Đặc điểm:

Các đầu phun cột nước trình diễn nhiều hiệu ứng phun khác nhau, các hiệu ứng phun bao gồm:

* Phun đuổi từ phải sang trái. Phun đuổi từ trái sang phải.
* Phun bắn từng đợt, bắn nhanh, bắn chậm khác nhau.
* Cụm đuổi dồn từ ngoài vào, từ trong ra.
* Bắn từng cụm duổi nhau.
* Bắn từng cụm đối xứng.
* Bắn cụm nước ở các độ cao khác nhau.
* Cột nước được điều khiển lên xuống nhịp nhàng.
* Bắn tắt từng cụm.
* Đuổi phun và đuổi ngắt…v.v…..

 

Trả lời