You Are Here: Home » health » Mô phỏng hệ thống phun nước hình đài hoa

Mô phỏng hệ thống phun nước hình đài hoa

Mô phỏng hệ thống phun nước hình đài hoa. Phun thẳng đứng và phun xòe từ trong ra ngoài
+ Hệ thống được điều khiển lên xuống nhịp nhàng sinh động như:
* Vòng trong phun lên, vòng ngoài nhỏ lại
* Vòng trong phun xuống, vòng ngoài xòe ra
* Cả trong và ngoài lên xuống nhịp nhàng đồng thời
* Vòng ngoài xòe ra, chụm vào, vòng trong đứng yên.
* Vòng ngoài đứng yên, vòng trong lên xuống.
* Các vòng lên xuống từng bậc, từng bậc một.
+ Đèn LED âm nước đổi nhiều màu sắc sinh động khác nhau.