Video hệ thống phun nước bắn đuổi

– Đầu phun cột nước thẳng đứng, đèn LED âm nước có lỗi tròn ôm xung quanh đầu phun, đèn đổi 256 kiểu màu.
– Gồm nhiều các hiệu ứng như: bắn đuổi từ phải qua trái, từ phải qua trái, bắn đuổi từ trong ra ngoài, bắn lần lượt từ ngoài vào trong. Bắn từng cặp, bắn đối xứng….
– Đèn LED âm nước đổi màu tự động kết hợp với từng cụm nước phun bắn.

Trả lời