You Are Here: Home » Đài phun nước nghệ thuật » Giới thiệu một số hiệu ứng đài phun nước, nhạc nước

Giới thiệu một số hiệu ứng đài phun nước, nhạc nước

Giới thiệu một số hiệu ứng đài phun nước, nhạc nước

KIỂU PHUN ĐIỀU KHIỂN CỘT NƯỚC LÊN CAO XUỐNG THẤP SINH ĐỘNG NHỊP NHÀNG:

GỒM PHUN NGOÀI CHỤM VÀO VÀ PHUN THẲNG ĐỨNG

Video: Đài phun nước quán cafe Bookafe

Video: Đài phun nước trung tâm Phụng Hoàng – An Giang

 

KIỂU PHUN TẠO HÌNH CỘT NƯỚC CÂY THÔNG:

KIỂU PHUN BẮN ĐUỔI SINH ĐỘNG:

+ Bắn đuổi theo vòng tròn:

+ Bắn đuổi theo đường thẳng:

 

PHUN XÒE TỪ TRONG RA NGOÀI: