You Are Here: Home » Đài phun nước nghệ thuật » Đài phun nước dạng tháp đá!

Đài phun nước dạng tháp đá!

Đài phun nước với hình dạng các tháp đá giữa tâm hồ là hình dạng khá phổi biến. Đài phun nước dạng tháp đá thường được ứng dụng trong những khu vực có kiến trúc cổ điển mang phong cách Châu Âu. Đó có thể là các tháp nước nhiều tầng với các khe nước chảy nhỏ, những mặt nước phẳng chảy tràn hoặc các đầu sư tử phun nước.

Chúng tôi xin giới thiệu một số đài phun nước dạng tháp đá để bạn đọc tham khảo.

Đài phun nước bằng tháp đá chảy tràn theo khe 5 tầng

Đài phun nước bằng tháp đá chảy tràn theo khe 5 tầng

Hồ phun nước với tháp đá các bậc chảy tràn

Hồ phun nước với tháp đá các bậc chảy tràn

Đài phun nước bằng đá dạng tháp chảy tràn qua các khe

Đài phun nước bằng đá dạng tháp chảy tràn qua các khe

Đài phun nước dạng tháp đá chảy nước qua đầu sư tử

Đài phun nước dạng tháp đá chảy nước qua đầu sư tử

Đài phun nước nghệ thuật họa tiết chú chuột núp dưới tánĐài phun nước nghệ thuật họa tiết chú chuột núp dưới tán

Đài phun nước nghệ thuật họa tiết chú chuột núp dưới tán

Đài phun nước tháp đá nhiều tầng mang phong cách châu Âu cổ

Đài phun nước tháp đá nhiều tầng mang phong cách châu Âu cổ

Pháp đá phun nước xinh xắn trong góc vườn nhà

Pháp đá phun nước xinh xắn trong góc vườn nhà