You Are Here: Home » Đài phun nước nghệ thuật » Video cafe nhạc nước Hải Ngân – Kalinka

Video cafe nhạc nước Hải Ngân – Kalinka

Hệ thống nhạc nước tại Cafe nhạc nước Hải Ngân – Thị trấn Lộc Ninh, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước.

Cafe nhạc nước Hải Ngân thuộc Trung tâm giải trí Hải Ngân. Xem chi tiết tại: http://haidanga.vn/2014/12/29/he-thong-nhac-nuoc-tai-trung-tam-giai-tri-hai-ngan-tinh-binh-phuoc/