You Are Here: Home » Đầu phun nước 3D » Vòi phun nước 1D, 2D, 3D, 4D

Vòi phun nước 1D, 2D, 3D, 4D

Hải Đăng cung cấp các loại đầu phun cho đài nước nghệ thuật. Chúng tôi cung cấp đầy đủ các loại đầu phun như vòi phun múa xoay tròn, đầu phun hình nấm, đầu phun quả cầu, đầu phun sủi bọt, đầu phun tia nước đơn, đầu phun chong nhóng, đầu béc phun hình cây thông. Ngoài cung cấp các vòi phun nước dạng cổ điển. Chúng tôi còn cung cấp thêm cả các vòi phun hiện đại như vòi phun kỹ thuật số 1D; 2D.

Đầu phun nước 1D được điều khiển bằng 1 động cơ vẫy chính xác vị trí

Đầu phun nước 1D được điều khiển bằng 1 động cơ vẫy chính xác vị trí

Cấu tạo đầu phun nước 1D hay còn gọi là 2D

Cấu tạo đầu phun nước 1D hay còn gọi là 2D

 

Hình ảnh cấu tạo đầu phun 1D hay còn gọi là 2D

Hình ảnh cấu tạo đầu phun 1D hay còn gọi là 2D

 

Vòi phun nước xoay lắc múa vẫy 360 độ

Vòi phun nước xoay lắc múa vẫy 360 độ

Đầu béc phun nước 1D hay còn gọi là 2D

Đầu béc phun nước 1D hay còn gọi là 2D

 

Đầu béc phun 1D tạo hình bàn tay phật hoặc hình hoa sen đẹp mắt

Đầu béc phun 1D tạo hình bàn tay phật hoặc hình hoa sen đẹp mắt

>>> XEM TIẾP ĐẦU PHUN 2D