You Are Here: Home » Tài liệu » MACBOOK » Thao tác Cut file, di chuyển file trong Mac (Macbook)

Thao tác Cut file, di chuyển file trong Mac (Macbook)

Trên Macbook với hệ điều hành Mac OS thì  sẽ không có tuỳ chọn Cut để bạn có thể di chuyển file hoặc các Folder. Vậy nhưng, bạn có thể cắt và dán, hay gọi đúng hơn là di chuyển bất kỳ file hoặc Folder nào một cách nhanh chóng bằng cách làm như sau:

Trước tiên, bạn cần chọn chuột phải vào file hoặc folder cần được di chuyển (Cut), rồi bấm command + C.

tức là bạn đã Copy file hay thư mục.

Thao tác copy và cut file trong Mac

Thao tác copy và cut file trong Mac

Sau đó, bạn hãy truy cập Folder hoặc vị trí mới hay ổ đĩa mới cần duy chuyển và chọn tổ hợp phím option + Command + V.

Nhiều trang diễn đàn khác copy nhau và đăng là Control + Command + V là sai. Mình thử mãi không ra và bấm đại vào cụm phím Option + Command + V mới thành công.

Chúc các bạn thành công