You Are Here: Home » Thiết bị điều khiển nhạc nước » Bộ lập trình điều khiển nhạc nước trung tâm HDC-M4P

Bộ lập trình điều khiển nhạc nước trung tâm HDC-M4P

Bộ lập trình điều khiển hệ thống nhạc nước. Chuẩn truyền thông HDMX512. 24VDC input. 4 Channels HDMX512 output. HDC-M4P

Model:  HDC-M4P

Chức năng: Điều khiển trung tâm cho các thiết bị của hệ thống nhạc nước.

Vui lòng liên hệ với công ty Hải Đăng để biết thêm thông tin chi tiết.