You Are Here: Home » Thiết bị điều khiển nhạc nước » Modul bộ lập trình điều khiển nhạc nước ngõ ra relay HDC-RO8.

Modul bộ lập trình điều khiển nhạc nước ngõ ra relay HDC-RO8.

Bộ điều khiển ngõ ra relay. 08 kênh relay ngõ ra. Chuẩn truyền thông HDMX512. 24VDC input. HDC-RO8.

Model:  HDC-R08

Chức năng: Điều khiển ngõ ra relay cho các thiết bị của hệ thống nhạc nước.

Vui lòng liên hệ với công ty Hải Đăng để biết thêm thông tin chi tiết.