Category Archives: Đầu phun nước

ĐẦU PHUN TẠO HÌNH CỘT NƯỚC SỦI BỌT GEYSER – OASE

Geyser là dòng đầu phun tạo hình cột nước sủi bọt tương tự với dòng [...]

ĐẦU PHUN GAYSER 60 T (50993)

Kích thước (Ø x H): 125 x 335 mm Chất liệu: Đồng thau đỏ Khối [...]

ĐẦU PHUN GAYSER 40 T (50992)

Kích thước (Ø x H): 98 x 270 mm Chất liệu: Đồng thau đỏ Khối [...]

ĐẦU PHUN GAYSER 20 T (50991)

Kích thước (Ø x H): 78 x 227 mm Chất liệu: Đồng thau đỏ Khối [...]

ĐẦU PHUN CASCADE – OASE

Đầu phun tạo hình cây thông sủi bọt Cascade Cascade là dòng đầu phun có [...]

ĐẦU PHUN TẠO HÌNH CÂY THÔNG CASCADE 110 T (50916) – OASE

Kích thước (Ø x H): 149 x 346 mm Chất liệu: Đồng thau đỏ Khối [...]

ĐẦU PHUN TẠO HÌNH CÂY THÔNG CASCADE 90 T (50915) – OASE

Kích thước (Ø x H): 125 x 294 mm Chất liệu: Đồng thau đỏ Khối [...]

ĐẦU PHUN TẠO HÌNH CÂY THÔNG CASCADE 70 T (50911) – OASE

Kích thước (Ø x H): 100 x 237 mm Chất liệu: Đồng thau đỏ Khối [...]

ĐẦU PHUN TẠO HÌNH CÂY THÔNG CASCADE 50 T (50911) – OASE

Kích thước (Ø x H): 78 x 192 mm Chất liệu: Đồng thau đỏ Khối [...]

ĐẦU PHUN TẠO HÌNH CÂY THÔNG CASCADE 130 T (50915) – OASE

Kích thước (Ø x H): 176 x 410 mm Chất liệu: Đồng thau đỏ Khối [...]