Hệ thống đài phun nước hồ nước hình chữ nhật (phần 1)

Hệ thống đài phun nước hồ nước hình chữ nhật (phần 1)

Đài phun nước hồ hình chữ nhật với 2 dãy đầu phun tia phun chụm ngoài vào và dãy đầu phun tạo hình cây thông HDC ở trung tâm
Đài phun nước hồ hình chữ nhật với 2 dãy đầu phun tia phun chụm ngoài vào và dãy đầu phun tạo hình cây thông HDC ở trung tâm
Các đầu phun quạt nước và đầu phun xoay.
Các đầu phun quạt nước và đầu phun xoay.

 

Các đầu phun taoh hình cây thông HDC
Các đầu phun taoh hình cây thông HDC
Các đầu phun tia nước kết hợp với đầu phun HDC và đầu phun xoay
Các đầu phun tia nước kết hợp với đầu phun HDC và đầu phun xoay

 

Trả lời