GFRC và GRC là gì?

G.F.R.C là thuật ngữ viết tắt của cụm từ Glass Fiber Reinforced Cement: Có nghĩa là sản phẩm bê tông (xi măng) có gia cố thêm sợi thủy tinh.Tức là các sản phẩm làm bằng các loại bê tông có pha trộn thêm sợi thủy tinh để tăng cường độ bền.

 

Trả lời