Một câu chuyện toàn dấu nặng!

1. Cụ bộ đội đập bợm nhậu

Một chục chị bộ đội đội một chục hột vịt lộn bị một bọn lạ mặt chặn lại tại cột trụ điện. Chục chị bộ đội sợ chạy lại gọi một chục cụ bộ đội. Chục cụ bộ đội chạy lại định nện bọn lạ mặt một trận. Bọn lạ mặt sợ chạy, chục cụ bộ đội rượt kịp. Bọn lạ mặt bị đập một trận thật mạnh, một bị xệ ruột, một bị xệ thận, một bị xệ mọi bộ phận. Một chuyện thật tội nghiệp.

2. Chị bộ đội lại gặp bợm

Chập choạng, một bợm nhậu nhậu chục xị rượu Ngọc Lợn (một loại rượu lậu). Bợm nọ khệnh khạng dựa cột điện, gặp chị bộ đội tại địa phận chạy lại. Chị bộ đội đội chục hột vịt lộn thật nặng nhọc. Bợm gặp mặt chị đẹp tuyệt, định chặn chị bộ đội lại “bậy bạ” . Chị sợ, chạy gọi cụ thợ điện cạnh bệnh viện.

Cụ thợ điện chạy lại dọa: “Tụi bợm nhậu loạn thật”. Đoạn cụ nện một đạp thật mạnh. Bợm sặc sụa: “Cụ định dọa nạt ợ?”. Đoạn bợm nhậu đập cụ một chục gậy. Cụ vận nội lực chịu trận, bợm dụng loại lực đại lực thập lục gậy, nện cụ một gậy mạnh tựa thập lục lực ngựa (16 mã lực), cụ đoạn tịch.

Chị bộ đội quặn ruột, chị hận bợm nhậu tựa quạ hận nhện nhện. Chị lượm chục hột vịt lộn chọi bợm nhậu. Bợm miệt thị: “Nhục thiệt”. Chị bực bội, vận tuyệt mật nội lực chọi bộp bộp bợm nhậu. Một chọi, bợm xệ mật, một chọi bợm xệ thận, một chọi cực mạnh hại bợm nhậu xệ mọi bộ phận.

Thật lẹ, bợm lộn ngược, vận cực mạnh động lực đạp chị bộ đội một đạp dập ngực. Chị gượng dậy, lục lọi cặp, tợp một ngụm rượu bọ gậy, chị vận lực, mặt chị trợn ngược, động mạch chị chạy rạo rực, ngực chị giựt pặc pặc tựa tập tạ. Chị dụng đoạt mệnh địa đạo trận, điện xẹt rẹt rẹt, bụi bặm đậm đặc.

Bợm loạng choạng, bị sập trận địa. Chị chạy lại vận một lực cực mạnh, cực độc, mạnh tựa một vạn lựu đạn Nhật đập bợm nhậu. Bợm gục tại trận, đại bại. Chị mệt nhọc lượm lại hột vịt, chị đội hột vịt lộn lại trại bộ đội. Chị lập tiệm nhậu Phục Hận, phục vụ bộ đội tại vị. Mọi cậu bộ đội phục chị, mặt chị đẹp, nội lực lại cực mạnh.

3. Một cuộc đụng độ bọn trộm

Chuyện được một bạn học tập tại Đại học Luật – hiện bạn được nhận nhiệm vụ đặc biệt trực thuộc một bộ phận tại Bộ thuật lại:

Tại dịp gặp mặt hội cựu bạn học, một chị bộ đội được tặng một bịch thịt lợn luộc cộng một chục lọ rượu gạo loại nặng độ – loại rượu đặc biệt được lựa chọn tại một cuộc hội chợ. Thật vậy, dịp được gặp mặt hội bạn học thật tuyệt, thật sự trọn vẹn.

Tạm biệt hội cựu bạn học, khệ nệ dạo bộ được một đoạn dọc lộ 1, chị bộ đội chợt mệt mệt, bịch thịt lợn luộc lại thật nặng. Chị bộ đội chợt gặp một cụ bộ đội. Cụ bộ đội tội nghiệp chị, đội bịch thịt lợn luộc hộ chị, được một đoạn lội tận trạm điện thoại tự động.

Chợt chị bộ đội nhận được một cuộc gọi điện thoại. Gọi điện được một chập, chị dự định gọi cụ bộ đội lại trạm điện thoại nhậu thịt nhậu rượu, đặng hậu tạ cụ. Cụ bộ đội bận việc dự tiệc tại một cuộc họp mặt trận huyện, vội tạm biệt chị, dặn chị thận trọng.

Thật đột ngột, một bọn trộm bịt mặt chặn chị bộ đội lại cạnh trạm điện thoại. Tệ thật, chị bộ đội bị mật phục tại đoạn lộ quẹo. Chị bộ đội giật thột, sợ sệt. Bị bọn trộm bịt mặt lộn xộn lục lọi ngực, bụng, chị bộ đội thật ngượng ngập, lập cập. Bọn trộm bịt mặt lại sục sạo lục lọi bịch thịt lợn, chọc bọc rượu gạo.

Bọn trộm dự định thực hiện một vụ trộm thật ngoạn mục, lột thật sạch: lột thịt luộc, lột rượu mạnh… Chị bộ đội gạt được mọi sự ngượng nghịu, chợt bực bội, lại hậm hực, vội chộp được một đoạn gậy gộc dựng cạnh cột trạm điện thoại. Chộp được gậy, chị bộ đội vụt gậy thật mạnh, đập lại bọn trộm. Một cuộc vật lộn kịch liệt thật bạo lực, hệt một cuộc đụng độ tại một mặt trận được tạo dựng lại…

Hậu chuyện đụng độ, hiện tại chị bộ đội bị toạc một thẹo tại mặt, tại ngực. Ngược lại, bọn trộm bịt mặt bị nặng, thật đẹp mặt loại tội phạm: một bị bẹp ruột, một bị sệ thận, một bị rụng tuột mọi bộ phận, thật tội nghiệp.

Trả lời