Sữa lỗi lệnh zoom trong Auto Cad 2004, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014

Bạn không phóng to thu nhỏ được màn hình giao diện trong AutoCad? Bạn phóng to nhưng không thể nào thu nhỏ được? Bạn không tìm thấy kính lúp để thu nhỏ màn hình giao diện? Bạn cần cách khắc phục về lệnh Zoom? Hãy làm phương pháp sau:

Bạn gõ chữ “Z” rồi nhấn enter. Sau đó bạn nhấn chữ “A” rồi enter là sẻ thu nhỏ toàn bộ màn hình giao diện Autocad tất cả các phiên bản từ 2004 cho đến 2013; 2014

5 thoughts on “Sữa lỗi lệnh zoom trong Auto Cad 2004, 2007, 2009, 2010, 2013, 2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *