Đài phun nước lý tưởng

Trong khu vườn của tòa dinh thự Phục hưng thế kỷ 18 ở Tivoli này có hàng trăm đài phun nước. Trong đó, đài phun nước Hải vương (Neptune) có cột nước cao hơn 15 m, còn đài phun nước Rồng lớn được chạm khắc rất công phu.

Đài phun được xây dựng theo phong cách Baroque điển hình với những vòm cong, làm nền cho yếu tố nước chủ đạo.

Tuyệt tác đài phun nước
Tuyệt tác đài phun nước

Trả lời