Design, construction and installation of water music in Hanoi

Vincom Mega Mall Times City Ha Noi Musical fountain.

 

Design, construction and installation of water music.

Mô phỏng các đầu phun xoay và lắc tại nhạc nước Time City
Mô phỏng các đầu phun xoay và lắc tại nhạc nước Time City
Cận cảnh hệ thống nhạc nước, đài phun nước nghệ thuật tại Time City
Cận cảnh hệ thống nhạc nước, đài phun nước nghệ thuật tại Time City

 

Trả lời