Tắt dấu ẩn các kênh, video thích, hoạt động của bạn trên Youtube

(Bảo mật kênh Youtube của bạn) Bạn đăng ký các kênh, bạn thích các video trên Youtube (youtube.com). Nhưng bạn không muốn người khác nhìn thấy hoạt động riêng tư này của mình. Bạn hãy làm theo hướng dẫn giải pháp sau đây.

Các bước thực hiện ẩn hoạt động riêng tư trên kênh Youtube
Các bước thực hiện ẩn hoạt động riêng tư trên kênh Youtube

Sau đó xuất hiện trang bảo mật như hình dưới đây:

Mục bảo mật trên kênh Youtube của bạn
Mục bảo mật trên kênh Youtube của bạn

Bạn chọn vào các mục bạn muốn dấu đi và nhấn lưu là xong.

Chúc các bạn thành công!

 

Trả lời