Điều chỉnh cách sắp xếp icon trong thư mục window mặc định

Bạn lỡ tay sắp xếp các thưc mục trong màn hình theo nhóm, theo size, theo loại kích thước hay dung lượng….

Nhìn rất rối và không giống với cách bạn vẫn thường hay dùng. Máy tính của các bạn sẽ sắp xếp rất khó nhìn như hình dưới đây:

 

Trả lời