Nhạc nước công viên tại thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng Bình

HỆ THỐNG NHẠC NƯỚC TẠI CÔNG VIÊN THỊ XÃ BA ĐỒN TỈNH QUẢNG BÌNH

Hệ thống nhạc nước tại công viên thị xã Ba Đồn Quảng Bình
Hệ thống nhạc nước tại công viên thị xã Ba Đồn Quảng Bình.

Bản vẽ Auto CAD hệ thống nhạc nước tại thị xã (TX) Ba Đồn tỉnh Quảng Bình:

Bản vẽ CAD hệ thống nhạc nước tại thị xã Ban Đồn
Bản vẽ CAD hệ thống nhạc nước tại thị xã Ban Đồn

TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG NHẠC NƯỚC TẠI CÔNG VIÊN THỊ XÃ BA ĐỒN:

Kiểu phun 1: Cột nước thẳng đứng trung tâm.

Kiểu phun 2: 18 cột nước thẳng đứng trên đường tròn.Phun điều khiển lên xuống nhịp nhàng.

Kiểu phun 3: Bộ 32 vòi phun bắn đuổi. Mỗi vòi được điều khiển bằng 1 van điện từ âm nước.

Kiểu phun 4: Bộ phun hình cánh hoa sen. Bộ phun này được ghép thành từ 234 vòi phun tia nước đơn.

Kiểu phun 5: Bộ phun hình đuôi chim công. Gồm 03 bộ điều khiển độc lập. Mỗi bộ gồm 15 đầu phun tia nước đơn.

Kiểu phun 6: Bộ 06 vòi phun sủi bọt Foam Jet.

Kiểu phun 7: Bộ 06 vòi phun xoè hình hoa loa kèn.

Tổng cộng gồm: 342 vòi phun nước, 110 đèn LED, 14 bơm chìm âm nước.

Thi công lắp đặt hệ thống nhạc nước tại công viên thị xã Ba Đồn
Thi công lắp đặt hệ thống nhạc nước tại công viên thị xã Ba Đồn

 

Hiệu chỉnh vòi phun nước trước khi vận hành thử hệ thống nhạc nước
Hiệu chỉnh vòi phun nước trước khi vận hành thử hệ thống nhạc nước

 

Căn chỉnh các vòi phun nước nghệ thuật cho ngay ngắn
Căn chỉnh các vòi phun nước nghệ thuật cho ngay ngắn

 

Hoàn thiện công tác thi công lắp đặt hệ thống nhạc nước
Hoàn thiện công tác thi công lắp đặt hệ thống nhạc nước

 

Hệ thống nhạc nước hoạt động và nhiều người dân địa phương chiêm ngưỡng
Hệ thống nhạc nước hoạt động và nhiều người dân địa phương chiêm ngưỡng

 

Hoạt động của hệ thống nhạc nước tại công viên thị xã Ba Đồn Quảng Bình
Hoạt động của hệ thống nhạc nước tại công viên thị xã Ba Đồn Quảng Bình

 


 

Trả lời