Bộ lập trình điều khiển nhạc nước trung tâm HDC-M4P

Bộ lập trình điều khiển hệ thống nhạc nước. Chuẩn truyền thông HDMX512. 24VDC input. 4 Channels HDMX512 output. HDC-M4P

Model:  HDC-M4P

Chức năng: Điều khiển trung tâm cho các thiết bị của hệ thống nhạc nước.

Vui lòng liên hệ với công ty Hải Đăng để biết thêm thông tin chi tiết.

Trả lời