Lỗi gốc tọa độ USC trong CAD bị Nghiêng?

Gốc tọa độ hay con trỏ chuột bị nghiêng bạn khó khăn trong thao tác như hình sau:

Lỗi con trỏ chuột gốc tọa độ UCS bị nghiêng
Lỗi con trỏ chuột gốc tọa độ UCS bị nghiêng

Gốc tọa độ trong AutoCAD bị nghiêng như hình khiến bạn khó khăn khi vẽ Auto CAD. Bạn không biết cách nào để reset (khôi phục lại cài đặt mặc định là con trỏ chuột trong CAD thẳng vuông góc với các trục OXY.

Bài viết này giúp bạn khắc phục một cách nhanh chóng, đơn giản và hiệu quả.

Gõ lệnh Plan để bắt đầu khôi phục con trỏ chuột
Gõ lệnh Plan để bắt đầu khôi phục con trỏ chuột
Chọn World để khôi phục con trỏ chuột bị nghiêng
Chọn World để khôi phục con trỏ chuột bị nghiêng.
Hoàn thành việt reset khôi phục ucs bị nghiêng
Hoàn thành việt reset khôi phục ucs bị nghiêng

Vấn đề:
Cách đặt lại UCS trong bản vẽ trong AutoCAD thành WCS. Có một độ nghiêng hoặc xoay không mong muốn trong không gian mô hình hoặc trong chế độ xem.

Giải pháp:
Trên dòng lệnh trong AutoCAD, nhập PLAN và World.

Trả lời