Hệ thống nhạc nước âm sàn kết hợp sân chơi trẻ em Phú Cường Land

Hệ thống đài phun nước nghệ thuật âm dưới sàn đất kết hợp với âm nhạc, ánh sáng, phun nước….tạo thành sân chơi nước tuyệt vời cho trẻ em.

Hệ thống nhạc nước sân chơi nước hoạt động với sự thích thú của trẻ em
Hệ thống nhạc nước sân chơi nước hoạt động với sự thích thú của trẻ em

 

Khu vực nhạc nước trước khi lắp đặt thiết bị và vừa mới được xây dựng hồ âm
Khu vực nhạc nước trước khi lắp đặt thiết bị và vừa mới được xây dựng hồ âm

 

Hồ nước âm sàn vừa đổ bê tông trước khi lắp đặt hệ thống nhạc nước
Hồ nước âm sàn vừa đổ bê tông trước khi lắp đặt hệ thống nhạc nước

 

Sân chơi nước trẻ em kết hợp nhạc nước sau khi hoàn thiện
Sân chơi nước trẻ em kết hợp nhạc nước sau khi hoàn thiện

 

Sân chơi nước trẻ em kết hợp nhạc nước ban ngày
Sân chơi nước trẻ em kết hợp nhạc nước ban ngày
Hệ thống nhạc nước âm sàn đang hoạt động với các vòi phun tia nước hoa loa kèn sủi bọt cầu vồng
Hệ thống nhạc nước âm sàn đang hoạt động với các vòi phun: tia nước, hoa loa kèn, sủi bọt cầu vồng
Các em nhỏ vô cùng thích thú với hệ thống nhạc nước âm sàn này
Các em nhỏ vô cùng thích thú với hệ thống nhạc nước âm sàn này
Vòi phun biến đổi đa chức năng tạo thành hệ thống nhạc nước âm sàn tuyệt diệu
Vòi phun biến đổi đa chức năng tạo thành hệ thống nhạc nước âm sàn tuyệt diệu

Trả lời