Cánh chim nước Aqua City Biên Hòa

Cánh chim phun nước biểu tượng của dự án Aqua City Novaland Biên Hòa Đồng Nai
Cánh chim phun nước biểu tượng của dự án Aqua City Novaland Biên Hòa Đồng Nai
Thi công lắp đặt hệ thống phun nước nghệ Thuật tại Aqua City Biên Hòa Đồng Nai