Hệ thống nhạc nước, phun nước nghệ thuật với các vòi phun nước, đèn LED âm dưới nước được bố trí theo hàng và cột dọc thẳng hàng tạo thành dạng ma trận là một hình thức độc đáo, mới lạ của hệ thống phun nước. Các vòi phun được điều khiển riêng biệt, lên cao xuống thấp nhịp nhàng sinh động cảm ứng theo nhạc. Bên cạnh đó, các đèn LED âm dưới nước cũng được bố trị theo dạng matrix, thẳng hàng thẳng cột.

Vòi phun và đèn âm nước đều phun nước theo nhạc
Vòi phun và đèn âm nước đều phun nước theo nhạc
Các đầu phun và đèn LED âm nước bố trí theo dạng ma trận
Các đầu phun và đèn LED âm nước bố trí theo dạng ma trận

 

Các vòi phun nước cảm ứng theo nhạc
Các vòi phun nước cảm ứng theo nhạc

 

Đài phun nước dạng ma trận điều khiển độc lập từng vòi
Đài phun nước dạng ma trận điều khiển độc lập từng vòi
Sàn phun nước bố trí theo cột và hàng dạng ma trận
Sàn phun nước bố trí theo cột và hàng dạng ma trận

 

Trả lời