HAI DANG AUTOMATION ENTERTAINMENT CO., LTD

Add: 47/7 Street No.2, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City

Tel: (08) 6281 3053 –  (08) 6281 3055   –   Fax: (08) 6281 3055

Hotline:   0932.744.246

Email:  haidang@haidanga.vn    –      Website: haidangA.vn

Youtube: https://www.youtube.com/user/haidangautomation/videos

Facebook: https://www.facebook.com/haidangavn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *