Nhạc nước

Các đầu phun cột nước thẳng đứng và đầu phun hình nấm

Phun nước Thiên Sơn Plaza Hà Nội
Phun nước Thiên Sơn Plaza Hà Nội

Trả lời